TQ secure

בדיקת אבטחת האתר

אם נושא אבטחת האתר והנתונים קריטי עבורכם, יש לנו שרות מיוחד לבדיקת החדירות של האתר. האקרים מקצועיים שגייסנו (בוגרי יחידה 8200 שהצלחנו להשאיר בצד האתי של המקצוע) ינסו לחדור לאתר. אם הם לא יצליחו, סביר שגם אחרים לא.

לידיעתכם, ב-12 שנות פעילותנו, אף אחד מהאתרים שיצרנו ואנו מאחסנים לא נפרץ.

בסיום הבדיקה, נצייד אתכם בדו"ח מפורט של כל הפרצות, ורשימת התיקונים שצריך לבצע בקוד. מתכנתי האתר שלך יוכלו לבצע את ההוראות ולהבטיח את הגנת האתר.

לפרטים נוספים אנא התקשרו אלינו 04-6715811, או שילחו מייל לכתובת support@tqsoft.co.il

נגישות