החברה הממשלתית להגנות ים המלח

החברה הוקמה כדי לטפח את חופי ים המלח ולטפל בפיתוח התשתיות והתיירות באזור.  החברה מנהלת פרוייקטים בהיקף של 5,000,000,000 ₪. רב הפרוייקטים מבוצעים ע"י קבלנים.
בלב אתר החברה, מערכת לניהול מכרזים, הכוללת את הפונקציות הבאות:

  • הרשמה אוטומטית של קבלנים המבקשים להרשם כקבלנים מאושרים
  • ניהול מכרזים סגורים (לרשימת קבלנים מצומצמת)
  • פרסום "פטור ממכרז", כאשר רק קבלן אחד נמצא כשיר לביצוע הפרוייקט
  • הפצת הודעות RFP  (בקשה לקבלת הצעות) –  לרשימה מצומצמת או לכלל הקבלנים המאושרים
  • גישה מוגנת סיסמה לכל מסמכי הפרוייקט (לפעמים יש 10,000 עמודים של מסמכים).
  • הפצת הודעות על זכיה במכרזים

האתר המופיע במספר שפות, עומד בדרישות לאתרי אינטרנט ממשלתיים וכן, מונגש לציבור של בעלי מוגבלויות על פי תקן AA להנגשת אתרים.

נגישות